Neuvoa Advisors

Meiltä saat arvokasta neuvonantoa rahoituksen, rakenteen tai sitouttamisen tarpeisiin.

Toimimme ketterästi ja joustavasti myös muissa yritysjärjestelytarpeissa, liittyivät ne sitten Due Diligence -selvityksiin, rahoituskierroksiin tai vaikkapa avainhenkilön kannustinjärjestelmään. Suurien kokonaisuuksien, kuten myynti- tai ostoprosessien, lisäksi tuemme asiakkaitamme mielellämme myös pienemmissä, mutta monesti yhtä lailla äärimmäisen tärkeissä, päätöksissä ja tilanteissa. 

Due Diligence -palvelut

Toteutamme kattavan analyysin kohdeyhtiön taloudellisesta tilanteesta sekä suorituskyvystä, nostaen esiin riskejä sekä varmentaen ostajan liiketoiminnasta tekemien oletusten paikkansapitävyyden. Läpikäymme systemaattisesti kohteen taloudellisen kehityksen ja nykytilan sekä tunnistamme mahdolliset riskit, jotka tulisi huomioida prosessissa. Toimimme tyypillisesti tiiviissä yhteistyössä juridisen neuvonantajan kanssa varmentaaksemme sen, että DD-löydökset huomioidaan järjestelydokumentaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Rakennejärjestelyt

Erinäiset rakennejärjestelyt, kuten liiketoimintasiirrot, osakevaihdot, jakautumiset tai sukupolvenvaihdokset tulevat tyypillisesti vastaan silloin, kun yhtiön rakennetta on tarve muokata operatiivisista, taloudellisista tai vaikka verotuksellisista syistä.

Rakennejärjestelyt ovat laaja-alaisia kokonaisuuksia, joissa tulee huomioitavaksi yhtiöoikeudelliset ja verotukselliset asiat sekä hyvin usein myös operatiiviset kokonaisuudet. Tunnemme ja ymmärrämme rakennejärjestelyihin liittyvät kokonaisuudet vuosien kokemuksella ja varmistamme tavoitteiden toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Yrityksen osaamispääoman jatkuvuuden turvaaminen ja pitkäjänteinen kehittäminen on yksi arvonluonnin avaintekijöistä. Toisaalta avainhenkilöriskien realisoituminen vaarantaa pahimmassa tapauksessa koko liiketoiminnan. Hyvistä tekijöistä on siis syytä pitää kiinni!

Tehokkaita sitouttamiskeinoja ovat mm. osake- ja optiopohjaiset kannustinjärjestelmät. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että monimutkaisiltakin tuntuvat sitouttamiskeinot saadaan rakennettua vaivattomasti ja räätälöityä juuri teidän tarpeisiinne.

Pääoman hankinta

Toteutamme suomalaisille kasvuyhtiöille rahoituskierroksia sekä tuemme muussa pääoman hankinnassa, kuten velkarahoitusneuvotteluissa. Kasvurahoituskierroksien osalta prosessimme on hioutunut erityisesti Series A -tason kierroksille, mutta tuemme myös pienemmissä rahoituskierroksissa osana laajempaa kasvurahoituspolkua.

Artikkelit

Pyydä
yhteydenottoa

Kerromme ja keskustelemme mielellämme kuinka voimme avustaa yhtiötäsi tai minkä tyyppisistä järjestelyistä yhtiösi voisi hyötyä. Keskustelun ei tarvitse jäädä etäiseksi, sillä esittäydymme sekä keskustelemme aiheesta lisää mieluusti kasvotusten.