Neuvonta- ja konsultointipalvelut

Neuvonta- ja konsultointipalvelut


Palvelutarjontamme sisältää perinteiset corporate finance- ja transaktiopalvelut, sekä laajemmat strategiset konsultointipalvelut. Autamme asiakastamme suurien ja pienien kokonaisuuksien kanssa omistus- tai rahoitusjärjestelyn aikana, sitä ennen tai sen jälkitarkastelussa.


Yritysten myynti- ja ostojärjestelyt

 

Toimimme asiakkaan strategisena kumppanina yritysjärjestelyn eri vaiheissa. Neuvonantomme voi olla ostajan tai myyjän kokonaisvaltaista projektinhallintaa tai se voi liittyä yritysjärjestelyn osakokonaisuuden toteutukseen tai vaikutusten arvioimiseen.

Avustamme strategisia yritysostajia ostokohteiden tunnistamisessa, arvioinnissa ja varmistamme kohteen kiinnostuneisuuden mahdollista järjestelyä kohtaan. Laadimme usein myös kohdeyhtiöstä arvonmäärityksen ja avustamme indikatiivisen ostotarjouksen laadinnassa ja aiesopimuksen laadinnassa. Avustamme myös kauppasopimusneuvotteluissa sekä kaupan täytäntöönpanoon liittyvissä käytännön toimissa.

Yritysmyyntineuvonta sisältää useimmiten myyntiprosessin toteutustavan suunnittelun, yritysostajien tunnistamisen sekä kiinnostuksen kartoittamisen. Avustamme asiakastamme tarvittavan myyntidokumentaation laadinnassa ja myyntiprosessin läpiviennissä. Tuemme asiakasta kauppaneuvotteluissa, due diligence –tarkastusten koordinoinnissa ja kaupan täytäntöönpanoon liittyvissä käytännön toimissa.

Yritysten rakennejärjestelyt

 

Rakennejärjestelyiden neuvonantopalvelut käsittävät mm. sulautumisten, jakautumisten, liiketoimintasiirtojen suunnittelu ja toteutuspalvelut. Autamme asiakasta arvioimaan rakennejärjestelyiden vaikutuksia liiketoiminnallisista, verotuksellisista sekä muista oleellisista näkökulmista.

Omistusten uudelleenjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset

 

Toimimme asiakkaan neuvonantajana erilaisissa omistusten uudelleenjärjestelytilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteet, johdon yritysostot tai muut omistusten uudelleenjärjestelytilanteet. Yleisimmissä tapauksissa avustamme asiakasta tai osakkaita eri vaihtoehtojen arvioinnissa, esimerkiksi toteuttaako sukupolvenvaihdos vai myydäkö yritys, ja mahdollisen arvioinnin perusteella valitun järjestelyn toteutuksessa.

Pääomajärjestelyt ja kasvun rahoitus

 

Toimimme asiakkaan neuvonantajana oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Yleisimmissä tapauksissa avustamme kasvuvaiheessa olevaa yritystä saamaan kasvun edellyttämiä pääomia. Muita tilanteita voivat olla esimerkiksi investointien rahoittaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yrityksen omistuspohjan uudelleenjärjestelyt. 

Muu konsultointi

 

Palveluihimme kuuluvat eri tyyppiset taloudelliset selvitykset, mukaan lukien arvonmääritykset sekä taloudelliset että liiketoiminnan due diligence -selvitykset. Toimintatapoihimme kuuluu tarkoituksenmukaisen tarkastustyön laajuuden ja sisällön määrittäminen selvitykselle sekä aktiivinen tiedonvaihto tarkastustyön havainnoista jo selvitystyön aikana. 

Laadimme yritysten arvonmäärityksiä erilaisiin käyttötarpeisiin. Kohteena on usein konserni tai yhtiö, mutta teemme myös immateriaalioikeuksien arvonmäärityksiä. Arvonmääritystarpeen taustalla voi olla esimerkiksi yrityskauppa, apporttiemissio, omistusjärjestely, henkilöstöjärjestely tai oikeudenkäynti. Käyttämämme arvonmääritysmenetelmät perustuvat alalla yleisesti käytettyihin menetelmiin ja tietopalveluihin.