Neuvoa Advisors

Strateginen kumppaninisi epäorgaaniseen kasvuun.

Avustamme strategisia yritysostajia ja pääomasijoittajia yritysostohankkeissa aina kohteiden tunnistamisesta kaupan toteuttamiseen ja integraatioon saakka. Toimimme erittäin paljon ostopuolella, ja panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja palvelun joustavuuteen asiakkaan tarpeesta riippuen. 

Strategiset yritysostot tai osto-ohjelmat

Tarjoamme joustavaa ja arvoa tuottavaa neuvonantoa yksittäisten yritysostojen sekä suunnitelmallisten osto-ohjelmien toteuttamiseen. Meidät tunnetaan erityisesti pitkäaikaisista, luottamukseen perustuvista kumppanuuksista suomalaisten konsernien kanssa. Ymmärrämme asiakkaidemme vaihtelevat resurssit ja tarpeet, ja voimme toimia neuvonantajana koko projektin hallinnasta ja läpiviennistä aina yksittäisiin kokonaisuuksiin kuten arvonmääritys, due diligence, järjestelyn strukturointi tai kauppahinnan erityiskysymykset.

Taloudelliset due diligence –selvitykset

Toteutamme kattavan analyysin yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä varmentaen ostokohteen taloudellisen suorituskyvyn vastaavan oletettua. Läpikäymme systemaattisesti kohteen taloudellisen kehityksen ja nykytilan ja tunnistamme mahdolliset riskit, jotka tulisi huomioida prosessissa. Toimimme tyypillisesti tiiviissä yhteistyössä juridisen neuvonantajan kanssa varmentaaksemme sen, että DD-löydökset huomioidaan järjestelydokumentaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla. Varmistamme sen, että asiakkaamme rajattu aika tulee käytetyksi tehokkaasti kuitenkin niin, että järjestelyn kannalta oleelliset havainnot tulevat tunnistetuiksi.

Järjestelyn strukturointi ja arvonmääritys

Ostajan arvonluonnin kannalta maksettava kauppahinta sekä transaktion riskit ovat kriittisessä asemassa arvonluontitavoitteiden saavuttamisen kannalta. Usein, jotta yhteisymmärrys arvostuksesta löytyy ja transaktio syntyy, täytyy riskiä pystyä jakamaan tarkoituksenmukaisella tavalla järjestelystruktuurin avulla.

Meillä on pitkä kokemus strukturoinnista ja yhtiöiden arvonmäärityksestä. Näemme jokaisen transaktion ominaispiirteet ja suosittelemme optimaalista struktuuria transaktion syntymiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Haltuunoton ja integraation tuki

Arvonluontitavoitteet saavuttava yritysosto edellyttää systemaattista valmistautumista täytäntöönpanon jälkeiseen aikaan ja integraatioon. Tuemme asiakasta haltuunoton suunnittelussa sekä johtamisessa niin, että operatiivinen toiminta jatkuu saumattomasti. Onnistunut integraatioprosessi on avaintekijä yritysoston arvon maksimoimiseen – ensimmäiset kuukaudet järjestelyn toteutumisen jälkeen ovat kriittisiä myös pitkän aikavälin arvonluonnin maksimoimiseen.

Yrityksellämme on vahvat näytöt onnistuneista yritysostoista:

acquires the electricity business of
acquires guardrail business of
acquires
acquires 3rd party network operating business of
acquires
acquires
acquires the business of Polar Office Oy
acquires the business of
acquires
acquires the electricity retail business of
acquires the electricity retail business of
acquires Institute of Applied Economics and Health Research ApS
acquires

Artikkelit

Pyydä
yhteydenottoa

Kerromme ja keskustelemme mielellämme kuinka voimme avustaa yhtiötäsi tai minkä tyyppisistä järjestelyistä yhtiösi voisi hyötyä. Keskustelun ei tarvitse jäädä etäiseksi, sillä esittäydymme sekä keskustelemme aiheesta lisää mieluusti kasvotusten.