Neuvoa Advisors

Elvera Oy Voimatel Oy

Elvera Oy ostaa Voimatel Oy:n sähköliiketoiminnan - Neuvoa ostajan neuvonantaja

Suomen suurimpiin verkonrakennus- ja infrapalveluita toimittaviin yrityksiin kuuluva Elvera Oy on ostanut Voimatel Oy:n sähköliiketoiminnan sekä Suomen Kaasutekniikka Oy:n koko osakekannan marraskuun aikana. Voimatelin kanssa tehty järjestely vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Järjestelyt ovat yhdessä ja erikseen merkittäviä askeleita Elveran tavoitteessa olla johtava suomalainen infrapalveluiden tuottaja. Neuvoa toimi molemmissa järjestelyissä Elveran neuvonantajana.

Voimatelin sähköliiketoiminnan ostamisen toteutuessa yli 250 henkilöä siirtyy Elvera-konserniin nykyisen 500 henkilön lisäksi. Samalla Elveran liikevaihto nousee noin 130 miljoonaan euroon nykyisestä noin 80 miljoonasta eurosta.

”Kotimaisena ja taloudellisesti vakaana yrityksenä voimme jatkossa tarjota sähkö-, tele-, vesi- ja lämpöurakointipalveluita koko Suomeen. Liiketoimintakauppa sekä laajentaa palveluvalikoimaamme että vahvistaa resurssejamme”, Elveran toimitusjohtaja Ilari Jaakkola kiteyttää.

Jaakkolan mukaan tulevien vuosien mittavat infra-alan investoinnit vaativat toimijoilta ketteryyttä vastata kysyntään nopealla aikataululla.

”Voimatelin sähköliiketoiminnan osto mahdollistaa palvelutarjontamme laajentamisen ja kattavamman kumppaniverkoston luomisen. Haluamme myös osaltamme turvata huoltovarmuutta. Meillä on tärkeä rooli kriittisen infran suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa”, Ilari Jaakkola jatkaa.

Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen toteaa: ”Tämä oli uuden strategiamme mukainen liiketoimintakauppa, joka johtaa toimialalla merkittävään järjestelyyn. Halusimme löytää sähköverkoille uuden omistajan, joka tarjoaa ammattitaitoisille työntekijöillemme mahdollisuuden työskennellä alallaan vankan aseman saavuttaneessa yhtiössä. Elvera, joka kuuluu alan suurimpiin toimijoihin, on sitoutunut kehittämään sähköverkkoliiketoimintaa ja vahvistamaan sen kilpailukykyä. Kauppa mahdollistaa meille keskittymisen tietoverkkoliiketoimintaan, jossa meillä on jo vahva markkina-asema ja kasvutavoitteet.”

Suomen kaasutekniikka Oy on vuonna 2014 perustettu yritys, jolla on vankka kokemus kaasu- ja painelaitteiden asennuksesta, kunnossapidosta, huolloista ja korjauksista. Yhtiö toteuttaa myös teollisuuden prosessiputkistojen, koneiden ja laitteiden asennuksia.

”Osakekauppaa suunniteltaessa meille oli tärkeää, että yhtiö tukee samoja arvoja kuin Elvera. Myös yhtiön hyvä maine ja asiantuntijuus puolsivat kauppaa. Kaupan myötä Elvera Oy vahvistaa entisestään hyvää asiantuntijuutta huolto-, korjaus- ja asennuspalvelun tarjonnassa etenkin teollisuudessa”, toteavat Elvera Oy:n toimitusjohtaja Ilari Jaakkola ja toimialapäällikkö Ari Ruskela.

Lisätietoja järjestelyistä Elvera Oy:n lehdistötiedotteista:

https://www.elvera.fi/voimatelin-sahkoliiketoiminta-osaksi-elveraa/

https://www.elvera.fi/suomen-kaasutekniikka-oy-osaksi-elvera-konsernia/

Jaa: