Yritys- ja rahoitusjärjestelyiden ammattilaiset

Yritys- ja rahoitusjärjestelyiden ammattilaiset

Tarjoamme yritys- ja pääomajärjestelyihin liittyviä neuvonta- ja konsultointipalveluja. Avustamme sekä yrityskauppojen toteuttamisessa että yritysrakenteiden ja omistuksien uudelleenjärjestelyissä. Avustamme yrityksiä myös rahoituksen hankinnassa.

Neuvonta- ja konsultointipalvelut

Yritysten myynti- ja ostojärjestelyt


Toimimme asiakkaan strategisena kumppanina yritysjärjestelyn eri vaiheissa. Neuvonantomme voi olla ostajan tai myyjän kokonaisvaltaista projektinhallintaa tai se voi liittyä yritysjärjestelyn osakokonaisuuden toteutukseen tai vaikutusten arvioimiseen.


Yritysten rakennejärjestelyt


Rakennejärjestelyiden neuvonantopalvelut käsittävät mm. sulautumisten, jakautumisten ja liiketoimintasiirtojen suunnittelu ja toteutuspalvelut. Autamme asiakasta arvioimaan rakennejärjestelyiden vaikutuksia liiketoiminnallisista, verotuksellisista sekä muista oleellisista näkökulmista.


Yritysten omistusjärjestelyt


Toimimme asiakkaan neuvonantajana erilaisissa omistusten uudelleenjärjestelytilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteet, johdon yritysostot tai muut omistusten uudelleenjärjestelytilanteet. Yleisimmissä tapauksissa avustamme asiakasta tai osakkaita eri vaihtoehtojen arvioinnissa.


Pääomajärjestelyt ja rahoitus


Toimimme asiakkaan neuvonantajana oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Yleisimmissä tapauksissa avustamme kasvuvaiheessa olevaa yritystä saamaan kasvun edellyttämiä pääomia. Muita tilanteita voivat olla investointien tai yritysostojen rahoittaminen ja yrityksen omistuspohjan uudelleenjärjestelyt.


Muu konsultointi


Tarjoamme neuvonantoa myös muun taloudellisen neuvonannon piirissä, esimerkiksi yhtiön arvonmäärityksissä. Laadimme arvonmäärityksen käyttäen parhaita tietopalveluja ja yleisesti käytössä olevia metodeja määrittääksemme sekä markkinapohjaisen että kassavirtapohjaisen arvon yhtiölle.
Ota yhteyttä

Lähetä yhteystietosi alta niin keskustellaan kuinka voimme olla sinulle avuksi!